1
2
3
από Ξενόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
6
από Κατσιγιάννης Π.Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
7
από Αρβελάκης Σ., Ταραλάς Γ., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Γραμμέλης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
9
από Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
από Αργυρόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου