1
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Στατιστικές
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Στατιστικές
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Στατιστικές
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
από Ζώτος Γεώργιος.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Μελέτη
6
από Οικονομοπούλου Βασ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
7
από Κουτσουμάρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο