3
από Βαρδάκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Αντζέλ Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση ημερίδας
5
από Νικολαράς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση ημερίδας
6
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Illigescu A., Ognean P.C., Ognean T.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
από Χαριτάκης Μ. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Κεφαλάς Γεώργιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Ζησάκης Ζ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Κεφάλας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο (1ο μέρος)

Άρθρο περιοδικού
18
από Κεφάλας Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο (2ο μέρος)

Άρθρο περιοδικού