2
από Στουρνάρας Κ., Γεραλής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Παπαβασιλείου Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
4
από Πρωτογήρου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
5
από Αναιρούσης Γ.., Χειμωνίτη Στέλλα.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Μελέτη
6
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Ημερίδα
7
από ΚΟΤΣΩΛΗ ΣΤΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
από ΚΑΡΡΑ ΣΤΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Φυλλάδιο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
12
από ΠΙΚΟΥΛΗΣ Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο