8
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
9
από Μπαϊρακτάρης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
10
από Στεφανόπουλος Ι. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1927
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Στοιχεία έκδοσης: 1926
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού