1
από Γανωτόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
2
από Τρικοιλίδου Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
4
από Γιαννακοπούλου Μ., Φάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
από Μωραϊτου-Πρεβεζάκου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
10
από Μαριολόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο
11

Χάρτης