1
από Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 2015

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

5
από Αλαβάνος Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

12
από Παπαδημητρίου Δημήτρης Αρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
15
από Κολομόνδος Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Σαφούρη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
19
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Επιστημονική συνάντηση