3
από Ζιώγας Θωμάς Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
4
από Ακαντζιλιώτης Σπυρίδων
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Διπλωματική Εργασία
5
από Φιλαρέτου Φιλάρετος
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
15

Πτυχιακή Εργασία
16
από Russell Henry G.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διεθνείς οργανισμοί
17
από Khayat Kamal Henri, Mitchell Denis
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διεθνείς οργανισμοί
18
από McGrath Timothy J., Moore I.D., Hsuan Y.G.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διεθνείς οργανισμοί
19
από Cook R. A., Douglas E. P., Davis T. M.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διεθνείς οργανισμοί