141
από Schall James, D., Price G.R., Fisher G.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διεθνείς οργανισμοί
142
από Dexter R., Connor R. J., Kaczinski M.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διεθνείς οργανισμοί
144
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
145
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
146
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
147
από Ray S.S., Barr J., Clark L.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
148
από West Graham
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
149
από Krauss Paul D., Rogalla Ern.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
150
από Thompson Paul., Markow Mic.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
152
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διεθνείς οργανισμοί
153
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διεθνείς οργανισμοί
154
από Manning Dav.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διεθνείς οργανισμοί
155
από Μπακόλας Χ.Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
156
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διεθνείς οργανισμοί
157
από Raina V. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
158
από Breen J., Burdet O., Roberts C.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διεθνείς οργανισμοί
159
από Mallett G.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
160
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διεθνείς οργανισμοί