1
από Λέκκας Ευθύμιος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
από Λέκκας Ευθύμιος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Frizado J.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
4
από Δαβή Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
7
από Καλλέργης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
10
από Δαβή Ελ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
11
από Μαρίνος Γ....
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
από Μαρίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
από Coulomb J., Jobert G.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
14
από Singer M.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο