6
από Λαζαρίδη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Λαζαρίδη Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Συμπόσιο
12
από Βαϊτσόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
13
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
16
από Κωνσταντινίδης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου