1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
4
από Γέμτος Θ., Μυγδάκος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μπαλαφούτης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γιακουμέτης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
από Καλτσούνης Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
9
από Bertrand J.W.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
10
από Jain S., RAI C.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
17
από Gelman B., Moskvin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Σεμινάριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο