2
από Πασαδάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9
από Δημητριάδης Α., Bolviken B., Hindel R., Ottesen R., Salminen R., Schermann O.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μαχαίρας Γεώργιος Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού