1
από Μακράκης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
2
από Αρετάκης Νικόλαος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
3
από Βασιλείου Ανθούλα
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
5
από Παπαδοπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
από Βαφειάδης Παντελής Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
από Rao K. U. M., Misra B.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Ανδρίτσος Ν., Καράμπελας Α., Εμμανουήλ Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Καράμπελας Α., Ζαχαρούλης Ν.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Εισήγηση συνεδρίου