1
από Friedrich Alfred
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
3
από Myers R., Milton Jan. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Αργυροπούλου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
5
από Δοδόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
6
από Sharma J.K.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Thie Paul
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
από Κουνιάς Σστρατής, Φακίνος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
9

Βιβλίο
10
από Ξηρόκωστας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
από Gass S.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
12
από Golstein E., Youdine D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
13
από Παυλίδου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
14
από Pun Lucas
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
15

Βιβλίο