2
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Φυλλάδιο
11
από Παπαγιανόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Φυλλάδιο
17
από Duchaufour Philippe
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
από Ζαχαρής Αστ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
20
από Metpo Andrew
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο