2
από Ζώης Νικόλαος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Κριμπάς Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1947
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Κοτζιάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1937
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού
13
από Κοτζιάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1934
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
16

Μηχανικός
17
Αρχιτέκτονας

Μηχανικός