1
από Χρυσάφης Βαγγέλης
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Κοτζιάς Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1937
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού
3

Μηχανικός
4
Μηχανολόγος

Μηχανικός