1
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Σεμινάριο
2
από Χιτζανίδου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Σεμινάριο
13
από Λυγεράκης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
20
από Μαρτάκος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας