3
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
9
από Svane-Mikkelsen Jorgen
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
από Henze M.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
13
από Ostenfeld K.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

Εισήγηση ημερίδας
17
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού