12
από Σκουλού Β., Ζαμπανιώτου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Πανέτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ζαμπανιώτου Α., Καράμπελας Α., Λάππας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου