1
από Πανέτσος Κ., Αλιζώτης Π., Σκαλτσογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Πλανάκης Οδυσσέας-Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Πανέτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Πανέτσος Κ., Σκαλτσογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ντάφης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Φιλίππου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Τσουμής Γεώργιος, Φιλίππου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Πανέτσος Κων/νος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου