1
από Πανέτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Πανέτσος Κ., Αλιζώτης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Πανέτσος Κ., Αλιζώτης Π., Σκαλτσογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Πανέτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Πανέτσος Κ., Σκαλτσογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου