1
από Αμπελιώτης Κ., Γυφτοπούλου Μ.-Ε., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Σπανός Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Πανέτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Πανέτσος Κ., Αλιζώτης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Πανέτσος Κ., Αλιζώτης Π., Σκαλτσογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Πλανάκης Οδυσσέας-Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Πανέτσος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Πανέτσος Κ., Σκαλτσογιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Γείτονας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Ντάφης Σπύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Φιλίππου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου