1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Φυλλάδιο
2

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Μπακιρτζής Δ., Βορίσης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Αντωνόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Καϊλίδης Δ.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Φυλλάδιο