8
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
9
από Αγγελίδης Σωκράτης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
13
από Κούρκουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κούρκουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
20
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού