1
από Merdjen Snjezana
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Ceren Inan
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
από Κοτζαμάνης Βύρων, Mrdjen Snjezana, Parant Alain
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6
από Παδουβάς Κ.Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Στατιστικές
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Στατιστικές
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
11
από Κοτζαμάνης Βύρων
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Φυλλάδιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Στατιστικές
15
από Γραικούσης Γεώργιος, Μανέτος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Στατιστικές
18
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
19
από Καίκα - Μαντανίκα Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Στατιστικές