1
από Πανδή-Αγαθοκλή Βάννα
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Φυλλάδιο
2
από Κοτζαμάνης Βύρων, Delmeire Yohan
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Φυλλάδιο
4
από Βαβάκος Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διπλωματική Εργασία
5
από Προδρομίδης Πρόδρομος - Ιωάννης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
6
από Κοτζαμάνης Βύρων, Duquenne Marie-Noelle
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
13
από ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΜΙΧ., Ζάρναρη Ολγα
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
14

Βιβλίο
15
από Πούλου Ζωή, Χύτα Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διπλωματική Εργασία
16
από Πανταζίδης Ν.., ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΚΟΥ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
17
από Χουλιαράκης Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1937

Βιβλίο
20

Βιβλίο