1
από Δημακόπουλος Ηλίας, Μίχου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2020

Βιβλίο
2
από Γρυλλάκης Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Διπλωματική Εργασία
3
από Βαμιεδάκης Νικόλαος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Διπλωματική Εργασία
4
από Παντελαίου Κυριακή Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2016

Διπλωματική Εργασία
5
από Δράκος Αντώνιος Γρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διπλωματική Εργασία
6
από Τζαννή Αγγελική Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
10
από Πουρνάρας Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
11
από Γαντά Ελευθερία
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
12
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
14
από Ζήκου Μελπομένη
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
16
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
18
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Φυλλάδιο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
20