1
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου του Αττικού

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας

Κτίριο