1
Αρχιτέκτονας: Gaertner F.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σύνταγμα

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Γκαίρτνερ Φρειδερίκος

Κτίριο