1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
από Strecker Peter Pullar
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
6
από Ιωακειμίδου Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
7

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ασημίδης Β., Κρομυδάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
12
από Raina V. K.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
από Γαβαλάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διεθνείς οργανισμοί
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Φυλλάδιο
18
από Israelsen C.E., Clyde C.G., Fletcher J.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
19
από Λέκκας Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Φυλλάδιο