4
από Ντίκας Θ.Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
5
από Μανιατογιάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
από Κοντόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Εγκυκλοπαίδεια
9
από Μανιάτης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 1969
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Calleo G.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
11
από Παπαγιάννης Μιχαήλ Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
12
από Βοσυνιώτης Χρήστος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1967
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
13
από Dorn Dieter
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Schwartz Fr. L.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Πανάγου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Πανάγου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Μαργκαριάς Ροδόλφος
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Σαμαράς Δ. Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1963
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Κονταράτος Α. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
από Brun Edmond
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού