1
από Lundgren Regina E., McMakin Andrea H.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
3
από Popendorf William
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
από Αγρογιάννης Γρηγόριος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
6
από McSween Terry E.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Περιεχόμενα

Βιβλίο
7

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
9
από Jacobsson A.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
10
από Piasecki B.W., Fletcher K.A., Mendelson F.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
11
από Batts G.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
12
από Ortolano L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
13
από Jackson S.L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
14
από Brezet H., Hemel (van) C.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Howlett H.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
19
από Fussler C., James P.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
20
από Seemer S.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο