Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 40 Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 34 περισσότερα ...
1
από Seader J.D., Henley Ernest J.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
από Τσάφου Φωτεινή
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
3
από Μαρκόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Στόϊτσας Κ., Κικκινίδης Ε., Ζασπάλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Χάϊδου Κ., Καλδής Σ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Νικολάκης Β., Τσαπατσής Μ., Βλάχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Παύλου Ο., Αυγίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
11

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Seader J.D., Henley E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
13
από Scott K.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
14
από Humphrey J.L., Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
17
από Σακκάς Χαράλαμπος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
18
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
19
από Φιώρου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
20
από Coulson J.M., Richardson J.F., Backhurst J.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο