2
από Berge Bjorn
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Allen Edward, Iano Joseph
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Περιεχόμενα

Βιβλίο
4
από Τριανταφύλλου Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
5
από Brinkmann Tania, Helmbrecht Horst, Pfeiffer Martin, Tuenay Yasmin
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6
από Ασσιώτη Βαλεντίνα, Τσουβαλα Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
7
από Τριανταφύλλου Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
8
από Καλκάνης Γ., Χατήρης Ι., Σταθουλοπούλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
9
από Lyons A.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
10
από Τριανταφύλλου Αθανάσιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
11
από Βιάζης Γιώργος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
16
από Κούκης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
17
από Τριανταφύλλου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
18
από Καλκάνης Γ., Χατήρης Ι., Σταθουλοπούλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο