12
13
από Μπαλικτσής Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Τροχίδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
15
από Rothe E.
Στοιχεία έκδοσης: 1932
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Κρίσπης Κωνσταντίνος Φρ
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Κρίσπης Κωνσταντίνος Φρ
Στοιχεία έκδοσης: 1930
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού