6
από Μανώλης Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
11
από Καραμπίνης Αθανάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μανώλης Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Μανώλης Γεώργιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Εισήγηση σεμιναρίου