3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
7
από Καραμάνη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
8
από Καραμάνη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο