43
από Μουρατίδης Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
45
από Ζαμανίδης Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
47
από Τολίκας Δημήτριος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
57
από Καραμάνη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
58
59
από Βλιώρας Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
60
από Καραμάνη Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο