1
από Βακάκης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
3
από Μαμμωνάς Δ., Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Μαντζιάρας Θεόκλητος, Ξανθοπούλου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ψιλοβίκος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Λεονταρίτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Θάνος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Φυλλάδιο
14
από Χατζηλάκος Γεώργιος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
16
από Βαλταδώρος Αντώνιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
18
από Νικολαϊδης Ν., Εξάρχου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
19