2
από Αλεξάνδρου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κόκκορας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Schwab Glenn O., Fangmeier D.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
6
από Μπούρμπος Β., Σκουντριδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συμπόσιο
8
από Τσουμής Γεώργιος, Hallman R., LEE CHA.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Συμπόσιο
11
από Duchaufour P., Faivre P., Gury M.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
12
από Πολυζόπουλος Νικ. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Loveday J.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
14
από KRATZSCH HEL
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
15
από Jenny Hans
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
17

Βιβλίο