1
από Ιωαννίδου Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
2
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
5
από Ρουμπάνη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Πτυχιακή Εργασία
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο