1
από Ρέντζος Λουκάς Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Διδακτορική Διατριβή
2
από Μάμμου Ολυμπία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
3
από Ιωαννίδου Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
4
από Τσιφλίδης Αλέξανδρος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
6
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
7
από Κουκουβιτάκη Αναστασία
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
8
από Φράγκος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
9
από Γκαβαποστόλη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
11
από Rankl W., Effing W.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
12
από Κοφοδήμος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
13
από Capin T.K., Pandzic I.S., Magnenat-Thalmann N., Thalmann D.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Συνέδριο
15
από Brice R.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Cessari Luciano, Gigliarelli Elena
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Lu G.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο