1
από Δεριζιώτης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Σοφιανός Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Αναστασίου Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Φυλλάδιο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
9
από Σαμπανίκου Εύη Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διδακτορική Διατριβή
10
από Ντρογκούλης Γεώργιος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
11
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
12
από Χατζηδάκης Μανώλης, Σοφιανός Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
από Βοκοτόπουλος Παναγιώτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18

Βιβλίο
19
από Duby Georges
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο