1
Αρχιτέκτονας: Καπόν Ν.
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισού 146

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Χριστοφέλλης Αλέξανδρος, Βαλάνου-Χριστοφέλλη Αντωνία
Διεύθυνση: Ταύρος, Αριστοτέλους 9

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Ορφανός Θ., Βαρδάκος Κ.
Διεύθυνση: Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 210

Κτίριο