1
Αρχιτέκτονες: Χριστοφέλλης Αλέξανδρος, Κούβδος Γιάννης
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Θησέως 218

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αμαλίας 36 και Σπ. Τσαγγάρη 15

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλωπεκής 25α

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίδης Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Αθήνα, Κανάρη 5

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Νικολαίδης Ν.
Διεύθυνση: Εκάλη, Στρατάρχου Α. Παπάγου

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Κιτσίκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σκουφά 59

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Μπόνης Λεωνίδας, Ducoux H.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σόλωνος 35 και Λυκαβηττού 10

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονας: Τσίπουρας
Διεύθυνση: Αθήνα, Καρυατίδων 4

Κτίριο
9
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας και Ιπποκράτους

Κτίριο
10
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 28

Κτίριο
11
Αρχιτέκτονας: Αξελός Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Λυκαβηττού 2

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Παρασσίου

Κτίριο
13
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23

Κτίριο
14
Αρχιτέκτονας: Μεταξάς Αναστάσιος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αναστάσιος Μεταξάς

Κτίριο
15
Διεύθυνση: Αθήνα, Τήνου 57

Κτίριο
16
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς 20

Κτίριο
17
Αρχιτέκτονας: Νικολούδης Αλέξανδρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου 41

Κτίριο
18
Αρχιτέκτονας: Οικονόμου Φίλιππος
Διεύθυνση: Αθήνα, Μητσαίων 9 και Μακρυγιάννη

Κτίριο
19
Αρχιτέκτονες: Μπαλάνος Αριστείδης, Αγγελόπουλος Η.
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου και Πλατεία Κολοκοτρώνη

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας 26

Κτίριο