3
από Γερογιάννης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2014
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ισμυρλιάδου Αδελαϊς
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
5
από Καρλαύτης Ματθαίος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2013
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
από Sigamoney Rovani
Στοιχεία έκδοσης: 2012
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Μοροπούλου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού