1
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Ποτηρόπουλος Δημήτρης
Διεύθυνση: Καστρί, Ελ. Βενιζέλου 154

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Μολφέσης Σπύρος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σίνα 31

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Μητσάκης Νίκος
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Χαριλάου Τρικούπη και Φειδίου

Κτίριο