2
από Ξανθόπουλος Θεμιστοκλής
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Ζαρκανίτης Σ., Χαλουλάκου Α., Σπυρέλλης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Πεσμαζόγλου Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
13
από Παπαβασιλείου Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο